Identitat corporativa > Identitat visual > Disseny d'aplicacions corporatives

Aplicacions corporatives

aranda

En què consisteixen les aplicacions corporatives? Quin és el seu pes en el conjunt d'una identitat corporativa? I, quin tipus d'aplicacions existeixen?

Quan es decideixen els pilars d'una identitat corporativa acaba una etapa i comença la següent: la fase d'implementació. En aquest moment, la teoria es fa pràctica i la marca cobra vida. La reflexió deixa pas a l'acció i les idees es converteixen en fets tangibles. Per tot això, aquesta és una fase destacada i delicada que requereix minuciositat, cuidat pel detall i rigorositat.

Les aplicacions corporatives són la part visible d'una marca. Qualsevol que sigui el seu objectiu, suport, missatge o mitjà, tenen repercussió en el conjunt global del disseny corporatiu i per això, requereixen especial atenció.

En aquesta fase és fonamental comptar amb el manual d'identitat visual, el document de referència i la guia que aglutina i explica les normes d'aplicació d'una marca. Totes les aplicacions corporatives han de regir-se per aquest manual i acatar les seves normatives perquè així, totes elles expressin, amb la mateixa veu, la identitat de la corporació.

aranda

Punts clau sobre les aplicacions corporatives

Quins són les aplicacions més comunes?

Encara que cada companyia té unes necessitats específiques, es pot dir que les aplicacions corporatives més demandades són:

  • La papereria corporativa
  • La signatura de e-mail
  • Les plantilles corporatives (generalment realitzades en formats Office)
  • La pàgina web o el site corporatiu
  • Banners publicitaris
  • El brochure corporatiu –o brandbook– i fullets promocionals
  • El merchandising (totes les peces de caràcter promocional que incorporen el logotip o la gràfica corporativa).
  • La rotulació

Altres aplicacions poden ser: la app del servei o serveis de la companyia, el packaging, la decoració dels espais, les unitats mòbils o flota de vehicles, els uniformes o roba tècnica, el brandclip (el vídeo que resumeix en pocs segons l'essència de la marca) o la senyalització. En definitiva, qualsevol suport –per eixelebrat que pugui semblar– que apareix disseny corporatiu.

Com es fan?

Les aplicacions corporatives es realitzen en tres fases:
· Fase 1: És un moment creatiu en la qual es preparen esbossos, dissenys i propostes. Es treballa prenent com a referència el manual d'identitat visual per respectar les normes del disseny gràfic corporatiu. En aquesta fase també es prenen decisions que afecten a la producció com per exemple, el tipus de paper i els acabats de les aplicacions offline o el llenguatge de programació de les aplicacions online.

Fase 2: És el moment en què es realitzen els arts finals, és a dir, els documents que passen a producció. Est és un procés tècnic que implica cura i detalls.

· Fase 3: El moment final correspon a la producció de la qual neix l'aplicació.

Com cobra vida una aplicació?

Només de la mà de professionals especialitzats les aplicacions corporatives poden cobrar vida i tenir qualitat. Una vegada finalitzat el disseny, la peça comença el procés de producció. Aquest procés té caràcter tècnic i implica a experts com a impressors, desenvolupadors, rotulistas o decoradors entre molts altres. Tots ells, aporten els seus coneixements per obtenir la peça i que, finalment, arribi als seus públics tal com s'havia imaginat, esbossat i dissenyat.

Es mesura la qualitat de les aplicacions corporatives?

Sí. La qualitat és fonamental perquè d'ella també depèn l'èxit d'una identitat corporativa. Una bon disseny executat de forma inconsistent aboca a la gràfica corporativa al fracàs. Per això, cada fase d'aquest procés –disseny, artfinalització i producció d'una aplicació corporativa– ha de complir totes les normes de qualitat. A més, el públic de la marca valora positivament aquesta qualitat.

En l'actualitat i, cada dia amb més força, també cobra importància l'impacte mediambiental de les aplicacions corporatives que impliquen materials sensibles com són el paper, l'aigua o diverses substàncies químiques. D'igual manera és fonamental controlar la despesa energètica necessària en la producció de qualsevol aplicació. Sens dubte, les corporacions que controlen els aspectes de qualitat i responsabilitat social generen més confiança i afinitat amb els seus públics.