aranda

Què és exactament un claim? Com aconseguir que transmeti correctament en la meva campanya? En quines situacions em convé utilitzar-ne?

En comunicació existeixen termes que els seus significats sovint es confonen i varien en funció del context en què s'empren. Paraules com claim, tagline, slogan, selling line, Leit Motiv, Brand Idea… poden arribar a generar veritables confusions. A Aranda som experts en evitar-les, ja que ens esforcem des del primer dia a parlar el mateix idioma que els nostres clients. Un claim pot acabar sent de marca (tagline) o de campanya, i en cada cas la seva construcció, significat i aplicacions poden ser totalment diferents. Això sí, l'objectiu sempre és el mateix: transmetre la idea de campanya de forma única i diferencial.

aranda

El claim és…

Si no porta el cognom “de marca”, s'entén per claim la construcció gramatical que declina el missatge de la marca en una campanya publicitària. Aquesta declinació ens permet construir idees i significats basats en la nostra proposta de valor, i la seva diferenciació fonamental amb el tagline (o claim de marca) resideix que el seu ús respon a l'entorn d'una manera molt més flexible, adaptant-se a moments puntuals o temporals, és a dir, parla del nostre producte però no està vinculat a aquest “adeternum ” ni de forma tan estreta com el tagline.

Com ha de ser un bon claim?

El claim és la màxima expressió de la comunicació publicitària en paraules. Així doncs, per sobre de tot ha de perseguir:

Notorietat. SEl seu èxit o fracàs depèn de l'impacte que causi.

Memorabilidad. Després d'impactar, l'important és que es recordi de manera fàcil.

Originalitat. Si el teu claim és únic, la teva marca és única.

Fidelitat a la seva marca. Un claim ha de donar resposta al missatge que la marca desitja emetre, transmetent allò per el que és necessari i sempre en línia amb els valors i to de la marca.

No confondre amb…

Tagline: frase que acompanya a la marca i la defineix. Sol acompanyar al seu logo.

Titular: encapçalat d'un text ja sigui en un article publicitari, periodístic o en una peça de comunicació publicitària.

Brand Idea: idea central amb la qual es pretén transmetre el que és la marca i allò que vol representar. Sol ser el punt de partida per definir el tagline de la marca.

Concepte de campanya o idea creativa: Idea sobre la qual es construirà la campanya. Encara que evidentment el claim de campanya respondrà a aquest concepte, no necessàriament estarà formulat amb les mateixes paraules. Dit d'una altra manera, el concepte és el que hi ha darrere, el claim, la qual cosa es veu.

claim o no claim? Aquesta és la qüestió

Encara que l'ús de claims s'ha estès pels seus evidents beneficis, no sempre és ni necessari ni positiu desenvolupar un claim de marca o de campanya, ja que de no gestionar-se adequadament pot acabar perjudicant a la seva marca, per exemple, encasellant-la, transmetent valors no adequats o delimitant/definint en excés la seva personalitat. Per això, si tens dubtes, el millor que pots fer és contactar amb professionals (ejem, com nosaltres) que t'ajudin a avaluar i definir les teves necessitats.