Packaging > Gràfica aplicada a l'envàs

Disseny gràfic de l'envàs

aranda

Com dissenyar un envàs? Quin material és l'adequat per contenir el meu producte? Com pot el disseny gràfic augmentar les vendes d'un producte?

El disseny gràfic aplicat a envasos és una eina vital per diferenciar el nostre producte dins d'un lineal.

En alguns casos, per raons tècniques, el format del nostre contenidor serà el mateix que el de la competència. La nostra gràfica serà llavors l'únic recurs que tingui el consumidor per reconèixer la nostra marca.

aranda

¿Què és un envàs?

Un envàs serveix per contenir, protegir, manipular, distribuir i presentar mercaderies en qualsevol fase del seu procés productiu, de distribució o de venda. A més de la seva funció contenidora, els envasos representen a la marca davant el consumidor.

El disseny d'envasos presenta desenes de variants: ampolles, caixes, flascons, llaunes, borses… És primordial entendre que la forma, el material, el color, la textura i els acabats de l'envàs en si perquè la gràfica aplicada sobre aquest de lloc a un conjunt coherent i alineat amb els valors que volem transmetre.

Com ens ajuda el disseny gràfic en un envàs?

El disseny d'envasos s'ha convertit en una eina fonamental de promoció i atracció des que existeixen els supermercats, possiblement l'entorn més competitiu que existeix.

Seran les decisions en el procés de disseny les que posicionin al teu producte en el punt de venda. La gràfica aplicada a l'envàs definirà el seu ús, significaran valors com la qualitat o el preu i ho distingiran enfront de la competència. Tots aquests valors, comunicats de forma correcta al consumidor, li ajuden a formar-se una idea del nostre producte la nostra marca i a prendre una decisió.

Quins objectius té el disseny gràfic d'envasos?

El disseny d'envasos té diversos objectius, classificats d'aquest manera:

Informar: Transmetre al consumidor dades objectives sobre el nostre producte. Informació com la data de caducitat, el lloc de fabricació, el preu o la composició.

Seducció: Generar sensacions de desig entre el nostre producte i el nostre client.

Diferenciació: Tal com el seu nom indica és la característica per la qual el nostre envàs es diferenciarà de la competència.

Efecte reflex: Que l'usuari es vegi reflectit en el nostre envàs provoca desig. És el nostre treball alinear valors entre producte i comprador.

Atracció: Potenciar que el nostre producte sigui vist al més aviat possible.

Com aplicar la gràfica a un envàs?

El disseny gràfic sobre envasos pot aplicar-se de diferents formes. Conèixer tècnicament els materials, les seves capacitats tècniques i funcionals, és vital per prendre decisions correctes. La gestió de la producció pot suposar un avantatge competitiu per al nostre producte. L'elecció del paper de la nostra etiqueta o de la tècnica d'impressió de la nostra gràfica afectaran directament al cost final i, en termes de comunicació, influiran en la percepció que el consumidor té de la nostra marca.