Identitat corporativa

aranda

El conjunt d'elements que conformen la teva identitat

Per què la identitat corporativa és un element fonamental per a una empresa? Què li aporta? I, com li ajuda a créixer?

La identitat corporativa atorga una personalitat pròpia a cada companyia, un caràcter únic que li permet diferenciar-se de la seva competència i, per descomptat, de la resta de marques que habiten en el seu entorn.

D'una banda, el terme ‘identitat’ es refereix a l'ADN i l'essència. I, d'altra banda, el terme ‘corporativa’ al·ludeix a l'empresa. Així, la identitat corporativa és el caràcter d'una companyia i acota, més enllà dels seus trets estètics, aspectes intangibles més profunds com són els seus valors, els seus principis i la manera en què tots dos s'expressen. D'aquesta manera, tots els seus grups d'interès perceben la companyia de la mateixa manera i reben un mateix missatge.

Per això, tots els recursos que neixen d'una identitat corporativa són eines de comunicació útils i rendibles que expressen què fa una empresa i també, com i per qui ho fa. Perquè quan es dissenya, desenvolupa i implementa s'aferma la personalitat de la companyia; allò que col·labora a la seva consolidació al mercat.

aranda

Punts clau en el disseny d'identitats corporatives

¿Com neix?

El treball de definició d'una identitat corporativa sempre ha d'estar alineat amb els objectius de l'empresa. El posicionament, les audiències, el propòsit i la filosofia de la companyia són dades clau per definir el punt d'inici del projecte. A partir d'ells, comença el procés creatiu, que el seu objectiu és sintetitzar o condensar estratègica i gràficament l'essència de l'empresa. Si be aquest procés és inspirador i emocionant, també ha de ser racional i intel·ligent.

¿Quins elements la conformen?

Quan una companyia defineix la seva identitat corporativa no està només prenent decisions estètiques. En aquest tipus de projectes, són varis els elements que cal definir i tots ells tenen el mateix pes i la mateixa rellevància.

- Naming: el nom de la companyia, un element bàsic.
- Claim o baseline: el resum, en poques paraules, de la filosofia corporativa.
- Logotip: amb o sense símbol però amb capacitat per ser el màxim exponent de la identitat corporativa i de representar a l'empresa en tots els àmbits i entorns, ja siguin offline o online.
- Univers visual: ho componen tots els recursos gràfics amb els quals la marca s'expressa visualment. La paleta de color, la tipografia, l'estil fotogràfic i il·lustratiu...
- To i estil de comunicació: Acota com s'expresa la marca quan parla amb els seus públics. Pot ser propera i amable, seriosa i tècnica, amistosa i divertida o respectuosa i educada però, cada companyia ha de trobar la seva pròpia veu. També fita el tipus de missatges que articula en els seus entorns corporatius o en entorns publicitaris.

Com és una identitat corporativa brillant?

Aquella que recordem, que comprenem, que representa l'activitat de la companyia i que a més, compleix una funció estètica. Però probablement, la qual cosa millor defineix una bona identitat és que perdura en el temps, sobreviu a les tendències i trenca fronteres –fins i tot idiomàtiques–. Perquè les identitats corporatives que aconsegueixen tot això, generen empatia i connexió amb les seves audiències i, en paral·lel, són un instrument fonamental per generar una cultura corporativa que atregui i retingui el talent.

¿Per què és important?

En un entorn altament competitiu, les empreses necessiten visibilitat però, no només per destacar enfront de la seva competència, sinó també per comunicar qui són, què fan, com ho fan i per qui ho fan. La identitat corporativa va més enllà de la identitat visual i se centra en la percepció que projecta l'empresa. Aprofundir en aquesta percepció és un actiu indispensable perquè qualsevol companyia, ja sigui gran o petita, creixi i progressi.