Identitat corporativa > Identitat Auditiva

Identitat auditiva

aranda

Què provoca que algunes cançons o melodies ens facin recordar productes i marques? Puc aconseguir el mateix per a la meva empresa? Mereix la pena ocupar-se d'això?

A tots ens ha passat: només amb escoltar unes poques notes musicals hem estat capaços de pensar en una marca, en el seu producte i en tot això representa. D'això s'ocupa l'audio branding, i en Aranda considerem que forma part de l'arsenal d'accions imprescindibles que conformen la identitat corporativa de la teva empresa. Vivim en uns temps on gràcies a internet les accions audiovisuals estan a l'ordre del dia, i això provoca que en el context actual invertir en l'audio branding sigui no només important, si no necessari.

aranda

¿Què és l'audio branding?

De la mateixa manera que un nom original, un logo adequat o un bon eslògan formen part del repertori indispensable d'accions que dotaran de personalitat, diferenciació i identitat a la teva marca. L'audio branding s'ocupa que els valors del teu producte no només siguin captats per la vista, si no també per l'oïda; sent tot aquell conjunt de solucions en format sonor que dotaran d'identitat auditiva corporativa a la teva empresa.

¿Quines característiques ha de tenir?

El so té una capacitat sorprenent per encapsular records, moments i sensacions. Els requisits que ha de complir el bon audio branding han de saber treure-li partit a aquestes característiques úniques del mitjà sonor i ser capaç de transmetre els valors desitjats, ser fàcilment recognoscible i provocar sensacions que completin la definició de la nostra identitat corporativa.

¿Per què és important la identitat auditiva corporativa?

Diversos estudis certifiquen que l'oïda és, després de la vista, el sentit més important de la percepció humana. Sent així, per què no treballar en que la teva marca estigui present en un mitjà de transmissió tan important? Molts són els casos en els quals grans empreses han estat capaces de transcendir el camp de la identitat corporativa i aconseguir que parteix dels elements del seu audio branding formin part de la cultura popular. La música d'alguna de les seves campanyes publicitàries, el petit fragment que escoltem en iniciar una aplicació, en acabar un anunci radiofònic o fins i tot formant part d'algun dels seus productes han aconseguit convertir-se en la seva arma de posicionament de marca més poderosa i ha transportat la seva identitat corporativa de generació en generació.

De quines parts es compon l'audio branding?

Encara que pot arribar a abastar més aspectes, com la veu corporativa -basada en la personalització de la teva marca gràcies a la reiteració en la locució, fent que la veu del locutor acabi sent percebuda com la de la pròpia marca- l'àudio branding es basa en dos conceptes:

Audiologo: un breu fragment de música, cantada o instrumental, que acompanya al logotip de la teva empresa, o que rubrica les campanyes i missatges que es transmeten exclusivament en format àudio.

Jingle: peça musical més extensa que pretén transmetre els valors i ideals de la teva identitat corporativa. Ha de ser encomanadissa, agradable i fàcilment recognoscible. Ha de ser la peça que completi el paisatge que representi a la seva marca, i serveixi per acompanyar campanyes audiovisuals o exclusivament sonores, així com per utilitzar-se en qualsevol context on pogués resultar útil.