Identitat corporativa > Identitat verbal

Identitat verbal

aranda

La teva veu

Identitat Verbal, és realment necessari dedicar-li esforços?

La resposta a la pregunta és senzilla: rotundament sí. Durant molt temps la identitat verbal ha estat la gran oblidada per les companyies, doncs la relació marca-consumidor es limitava a les comunicacions unidireccionals a través de la televisió, premsa o ràdio. Però l'eclosió de l'era digital, especialment de les xarxes socials ha provocat que les marques es converteixin en “éssers vius” que parlen diàriament amb els seus consumidors, i per això requereixen una forma de parlar ben definida que respongui a la imatge global de la marca, que denoti la seva actitud, i al seu torn aporti valor emocional a aquesta relació. La identitat verbal és una part FONAMENTAL de la comunicació de la teva marca, i t'ho diem així, amb majúscules.

aranda

Com i perquè construir la identitat verbal de la teva marca

Què és exactament la identitat verbal?

Germaníssima de la identitat visual, és l'encarregada de definir allò què dirà la teva marca, de quina manera i en quin moment ho farà, quin to i llenguatge emprarà, i un llarg etcètera que, en definitiva, permetrà que la teva marca s'expressi i sigui percebuda d'acord als seus valors i principis fonamentals. És important ressaltar que aquesta identitat no viu únicament en la comunicació, sinó que ha de ser compartida per tot aquell que pertanyi a l'organització, ja que constitueix en si mateixa part de l'essència de la teva marca.

Quins elements constitueixen la identitat verbal?

La identitat verbal d'una marca té 4 pilars fonamentals: el Nom o Naming, la Veu de marca o Brand Voice, el To de Marca -Brand Tone- i l'Estil o Brand Style. Ens centrarem aquí en els tres últims:

La Veu al·ludeix a la personalitat distintiva de la marca, al seu comportament, al que és en essència. És la que provoca una resposta emocional en el consumidor: Apple ens transmet tecnologia, futur, intel·ligència i qualitat en cadascun dels seus missatges.

El To és la modulació de la veu respecte a les diferents situacions, canals i audiències. Permet l'empatia, facilita l'adaptació i la connexió amb la nostra audiència.

L'Estil és el conjunt de regles sobre les quals es construeixen els missatges. És la formalització de la Veu i el To, i està relacionat amb normes gramaticals, usos del llenguatge i també amb el llenguatge visual de la marca: les seves tipografies, logotips, composicions, etc.

Recorda: tot el que diguis podrà ser utilitzat en contra teva… o al teu favor

La teva marca s'expressa com és, i tot el que digui quedarà registrat determinant el seu èxit o el seu fracàs. És per això que una vegada definida la teva brand essence és fonamental construir i interioritzar la forma en la qual t'expressaràs, de la mateixa forma que tu, com a persona, empres una forma de parlar que denota la teva personalitat i actitud enfront del món. A Aranda t'acompanyarem en el procés d'anàlisi, conceptualització, estratègia i integració de la teva identitat verbal en la teva identitat de marca perquè aquesta sigui sòlida, única i coherent.