Identitat corporativa > Identitat visual > Identitat digital

Identitat digital

aranda

La identitat digital d'una empresa

Què és la identitat digital d'una companyia? Per què és fonamental avui dia? I, què aporta?

Per aconseguir que una companyia tingui presència i repercussió en internet és necessari construir la seva identitat digital. Quan es projecta una marca des de l'inici i es determina el seu posicionament, personalitat i filosofia, és el moment d'aprofundir en el caràcter digital de la mateixa. De la mateixa manera, quan una marca és adulta i no ha nascut en un entorn digital, és a dir, no és nadiva digital, es pot replantejar la seva naturalesa per adaptar-la a l'univers online. En tots dos casos, l'objectiu és el mateix: respondre a les demandes dels consumidors actuals i, en concret, dels públics i de les audiències de cada companyia.

Però, per què té tanta importància la identitat digital? L'ús massiu de dispositius connectats és tal, que els consumidors sobreentenen que poden trobar, amb un sol clic, les seves marques habituals, els serveis que necessiten o els productes que busquen. D'aquí ve la necessitat de les companyies de tenir presència als canals digitals i, de fet, ha de ser una presència activa i estudiada.

Més enllà de l'aplicació pàgines web o en banners publicitaris, la identitat digital és un pilar fonamental per desenvolupar el marketing online de les companyies, gestionar la seva presència en xarxes socials, implementar eines de e-commerce, facilitar els seus serveis amb apps o agilitar la comunicació a través de newsletters.

aranda

Punts clau sobre la identitat digital

Què implica el pensament Digital First?

A dia d'avui els canals digitals són l'epicentre de la comunicació. Una marca que no es troba a Google i no té una vida activa en xarxes socials, no existeix més enllà del seu entorn. Això implica un creixement lent, complex i costós. Per contra, les corporacions que es mouen amb agilitat en contextos online aconsegueixen un creixement orgànic i una projecció exponencial. Davant aquesta realitat, en el disseny identitats corporatives actual es pot treballar sota la premissa Digital First –que es podria traduir com a ‘primer el digital’– i que focalitza l'essència de la marca en la seva identitat digital. D'aquesta manera neixen marques preparades per a les oportunitats que presenten els canals digitals i que assumeixen els reptes actuals de la comunicació.

Per què l'accessibilitat i el disseny adaptatiu són les premisses fonamentals de la identitat digital?

Quan es treballa en una identitat digital hi ha dues qüestions que sempre s'han de tenir en compte. La primera és el desenvolupament de dissenys accessibles que permetin a qualsevol persona tenir un accés ràpid i clar a la informació. Per això, qualsevol element que apareix en un entorn online ha de complir, per respecte als seus públics, les normatives d'accessibilitat universal. I, la segona, és el disseny adaptatiu –també conegut com responsive–, que implica el desenvolupament de plataformes adaptades a qualsevol dispositiu per facilitar la navegació.

Per què és necessària la coherència online i offline?

La coherència és un tret indispensable d'una identitat corporativa. La imatge i els missatges que projecta una marca han de ser coherents amb la seva filosofia, amb els seus productes i els seus serveis i, el més important, amb els públics als quals es dirigeix. Una identitat que unifica tots aquests factors projecta una imatge compacta que permet una comunicació directa i sense distorsions. Per aquest motiu, és bàsic treballar de forma coherent els plànols offline i online ja que aquests territoris estan separats per una frontera que s'esvaeix cada dia. En conclusió, la identitat digital ha de ser una extensió lògica, natural i sense artificis de la identitat corporativa.

Què aporta una identitat digital estudiada?

Aporta major nombre d'oportunitats de comunicació i un diàleg fluït amb les seves audiències. Aporta també ubiqüitat, és a dir, una omnipresencia que permet a les companyies estar obertes als seus clients i públics els 365 dies de l'any, 7 dies a la setmana i 24 hores al dia. Aporta internacionalitat, obertura i disponibilitat. I, entre altres factors, també aporta trasparencia, ja que fa accessible la informació.