Identitat corporativa > Identitat visual > Disseny de Logotips

Disseny de logotips

aranda

Què pot fer un logotip per la meva marca?

Què és un logotip? Per què és essencial per a una companyia? I, com ha de ser?

Es podria afirmar que una companyia sense logotip és una companyia muda, sense veu. La importància de la comunicació creix cada dia, de tal manera que les empreses necessiten eines per expressar-se en qualsevol mitjà. I el logotip és l'instrument bàsic per fer-ho. Però no només és fonamental per a les empreses. També ho és per a qualsevol producte o servei que, com a tal, hagi de mantenir contacte amb els seus públics.

El logotip és el cor de la identitat d'una marca, l'element que expressa la seva personalitat inequívocament i la peça que abandera la comunicació corporativa. I, encara que el seu caràcter és simbòlic, el seu poder és immens, de tal manera que és un dels majors actius de les companyies.

Però no totes les empreses tenen les mateixes necessitats i no totes les necessitats es resolen de la mateixa manera. Per això, un logotip ha de néixer de la reflexió profunda de cada cas particular i, perquè tingui transcendència, també ha d'estar ben dissenyat i construït.

aranda

Punts clau sobre els logotips

Quina utilitat té un logotip?

El logotip permet que els públics d'una companyia, d'un producte o d'un servei puguin identificar-ho amb rapidesa i en qüestió de segons. Perquè el logo aporta visibilitat i diferenciació a les marques en qualsevol entorn: expressa la personalitat d'una companyia, les qualitats d'un producte o l'objectiu d'un servei. Expressa també els valors inherents de cadascun, la qual cosa els diferència i els fa únics.

Per què un logotip ha de perdurar en el temps? I, com ho aconsegueix?

Quan una companyia treballa en el disseny del seu logotip, fa una aposta que ha de ser segura i estable en el temps. Si un mateix logotip representa a una empresa, a un servei o a un producte en un període llarg del temps, facilita el seu reconeixement i, el més important, genera afinitat dia a dia. Però, com aconseguir que sigui un element estable en el temps? Dos de les premisses perquè així sigui són: un disseny característic i memorable aliè a tendències passatgeres i una llegibilitat òptima en tots els entorns en els quals tingui presència.

Quina classe de logotips existeixen?

El disseny és una eina dinàmica que s'adapta a les necessitats de comunicació. La creativitat, l'originalitat i la lògica són els instruments bàsics en el projecte de disseny d'un logo, de tal manera que la innovació i l'originalitat són fonamentals en aquest procés.

Existeixen logotips amb símbol –és a dir, que inclouen una imatge literal o abstracta–. Existeixen logotips sense símbol –que són textuals i en els quals els caràcters que ho configuren aporten personalitat–. Existeixen logotips estàtics i dinàmics o existeixen logotips senzills i complexos. Qualsevol d'aquests tipus no porten implícita una major o menor visibilitat, ja que la manera en què es resol i executa és clau en tots els casos.

Com es treballa amb un logotip?

Un cop la companyia ha definit el seu logotip comença la fase de normalització del mateix. En aquesta etapa es fixen diferents normes del seu ús com, per exemple, les seves versions, la seva àrea de respecte, la seva grandària mínima o les seves proporcions de color. En general, es fixen totes les normatives que s'han de tenir en compte per evitar la seva distorsió i falta de coherència.
Totes les normatives d'ús i aplicació d'un logotip queden recollides en el manual d'identitat visual, que és un document clau de consulta. Aquest manual resumeix i recopila les dades essencials de la marca fet que facilita la fase d'implementació i assegura que el logo tingui una trajectòria duradora i feliç.