Identitat corporativa > Manual Identitat Corporativa

Manual d'identitat corporativa

aranda

Per què crear un manual d'identitat corporativa

És important tenir un manual d'identitat corporativa? Simplificaré els processos de disseny i producció? O per contra limitarà futures creativitats?

Una vegada generada la identitat corporativa és de vital importància generar un document que reculli la normativa de creació i aplicació dels elements que conformen la nostra identitat. Normalitzar la utilització dels elements visuals i verbals de la nostra marca millorarà l'expressió en tots els punts de contacte (físics i digitals) i reduirà la inversió de recursos en un futur.

aranda

Què és un manual d'identitat corporativa?

El manual d'identitat corporativa és un document on es recullen les normes d'aplicació dels diferents elements gràfics i verbals que conformen la nostra identitat. En ell, trobarem una descripció escrita i exemplificada de tots els elements que componen aquesta identitat.

Generalment aquest document el genera l'estudi de disseny gràfic o agència que desenvolupa la identitat. Es lliura al final del procés de disseny i és la culminació del procés de creació.

És habitual que el manual es generi en paral·lel a la implementació de la marca, donant resposta així a les necessitats reals en la fase d'activació.

Per què tenir un manual d'identitat corporativa?

Són varis els motius pels quals invertir en la creació d'un manual d'identitat corporativa:

Coherència i reconeixement: tenir normalitzada l'aplicació de la nostra identitat dotarà de coherència a totes les peces que es generin independentment del lloc geogràfic o professional que tracti amb la marca. Ajudarem a incrementar el capital de credibilitat i visibilitat de la marca.

Confiança: en generar peces de comunicació estables visualment, les audiències externes i internes tindran una sensació de formalitat major.

Agilitat: Una vegada definides les normes sota les quals actuarà la nostra identitat corporativa no serà necessari plantejar-se certs aspectes de composició i disseny. Estalviarem temps en la presa de decisions.

Estalvi de costos: Ser més àgils vol dir estalviar temps dels nostres empleats i dels nostres col·laboradors externs. A més, amb una menor inversió en comunicació augmentarem la recordabilidad.

Seguretat: Tenir un document que reculli aspectes tècnics relacionats amb la nostra identitat corporativa aporta seguretat. Tenim la certesa, per exemple que el color del rètol en una nova seu a un altre país és el mateix que el de les nostres targetes corporatives, o dels nostres anuncis en premsa.

Quines seccions ha de tenir un manual?

Són varis els aspectes que defineixen les seccions o la grandària d'un manual d'identitat corporativa. Depenent de la grandària de la identitat, de les divisions que conformin la companyia, o de les aplicacions més freqüents que utilitzi la marca, el manual serà més o menys extens i recollirà una normativa diferent. Les seccions més habituals del manual són:

 • Resum estratègic
 • Arquitectura de marca
 • Logotip
 • Símbol
 • Reductibilidad
 • Gamma cromàtica
 • Tipografia principal i secundària
 • Expressió textual de la marca
 • Papereria corporativa
 • Aplicacions digitals bàsiques
 • Retolació exterior
 • Retolació interior
 • Senyalització
 • Layout publicitari
 • Flota de vehicles
 • Vestuari

Com es lliura un manual d'identitat corporativa?

Originàriament el manual d'identitat corporativa era un document imprès que es lliurava al moment de finalitzar el disseny de la identitat.

Actualment aquest document es lliura en format digital perquè pugui ser enviat i consultat pel nostre equip intern i col·laboradors.

És cada vegada més freqüent generar plataformes interactives (sites interns) en els quals recollir tota aquesta informació. Facilitant l'accés a aquesta documentació des de qualsevol lloc i dispositiu i donant la possibilitat de descàrrega del material visual (logotips, tipografies, fotografies..) des d'aquesta plataforma.

La creació del manual d'identitat en format digital permet fer-ho créixer a mesura que ho fa la companyia. Generant una normativa liquida i donant resposta a les diferents necessitats de disseny a mesura que es generen.
Neteja Ressalta les paraules desconegudes