Identitat corporativa > Identitat verbal > Manual d'identitat verbal

Manual d'identitat verbal

aranda

Per què crear un manual d'identitat verbal? Fins a quin punt és realment necessari? Em simplificarà o complicarà processos?

Una vegada hàgim definit la teva identitat verbal, és fonamental la creació d'un document en el qual quedin recollits tots els aspectes que conformen la personalitat, la veu, el to i l'estil de la teva marca. Aquest serà de gran ajuda perquè totes les persones que formen l'organització assimilin la seva forma de ser i d'expressar-se, i perquè tots aquells que prenguin part en la comunicació de l'empresa disposin d'una guia unificada en la qual consultar i resoldre qualsevol dubte, o bé servir com a punt de partida per a noves estratègies.

aranda

Què és un manual d'identitat verbal?

Un manual d'identitat verbal és un document de consulta en el qual es recullen tots els aspectes relatius a l'ús del llenguatge per part de la marca, i per extensió als aspectes fonamentals de la seva personalitat, la manera en què s'expressa i la manera en què desitja ser percebuda per generar valor en la relació amb els seus públics. En general, es desenvolupa de forma paral·lela al manual d'identitat corporativa, ja que forma part inseparable del procés de definició de la marca.

Per què és tan necessari ara si mai havia sentit parlar d'ell?

Fins a fa molt poc eren escasses les marques que definien i treballaven la seva identitat verbal, centrant-se més en els aspectes gràfics i limitant la seva transcendència a breus indicacions de to i estil incloses en el manual d'identitat gràfica. Però l'eclosió de l'era digital, la infinitat de nous canals sorgits i el fet que la comunicació ara és bidireccional (conversa marca-públics) ha posat de manifest la urgent necessitat que les marques sàpiguen com han de parlar per ser percebudes d'acord als seus valors i objectius en totes i cadascuna de les seves accions i canals de comunicació.

Quines seccions ha de tenir el meu manual?

Encara que no ho sembli, la identitat verbal d'una marca implica una gran quantitat d'aspectes que parteixen dels valors intrínsecs de la marca i tenen la seva culminació en com la marca ha de ser percebuda pels seus diferents públics.

Així, un manual d'identitat verbal ha d'incloure obligatòriament:

  • Naming, tractament i usos.
  • Valors fonamentals de la marca. Visió global i definició de la seva cultura.
  • Definició de la veu de la marca: quina personalitat té la marca? Com va a comportar-se de cara als seus públics per reflectir-la?
  • Definició del to general de la marca.
  • Definició de tons específics de la marca segons contextos, canals o públics.
  • Definició de les normes i estils en la comunicació de la marca: regles, normes gramaticals, usos del llenguatge i la seva relació amb el llenguatge visual de la marca.