Identitat corporativa > Identitat visual > Manual d'identitat visual de l'empresa

Manual d'identitat visual

aranda

Normativa per a la teva identitat

Quina utilitat té un manual d'identitat visual? A qui es dirigeix? I, què conté?

El procés de definició i disseny d'una identitat visual corporativa té diverses etapes. En la primera s'acoten qüestions fonamentals i profundes com són la personalitat i els valors de la marca. En la segona, qüestions pràctiques i necessàries com les normatives dels elements que la componen. I, en la tercera i última, la seva implementació. Per lògica, cadascuna d'aquestes fases necessita a les altres perquè s'aconsegueixi amb èxit l'objectiu de creació d'una marca.

Quan en la segona fase s'acoten les normatives de tots els elements de la identitat corporativa, es defineixen també les seves normes d'aplicació. Totes aquestes normes es reuneixen en un document fonamental: el manual d'identitat visual. Aquest document –al que algunes companyies denominen Brand Bible– és una guia fonamental que, a manera d'eina de consulta, orienta, dirigeix i aconsella als principals interlocutors de la marca.

aranda

Punts clau sobre manual d'identitat visual

Quin contingut apareix en un manual d'identitat visual?

No totes les marques tenen les mateixes necessitats i, per això, no tots els manuals d'identitat visual tenen el mateix contingut. Encara així, un manual bàsic ha de recollir com a mínim les següents normatives:
· Totes les versions del logotip –i del símbol en el cas que ho tingui–.
· Les normes d'àrea de respecte i grandària mínima del logotip –i també del símbol en el cas que ho tingui–.
· La paleta de color completa, és a dir, tots els colors que utilitza la marca i les seves proporcions corresponents en CMYK, RGB i RAL a més del color Pantone.
· La tipografia corporativa.

Un model de manual d'identitat visual més complet recull també normatives d'aplicació de la marca en espais, en senyalització –interna i externa–, elements decoratius, estil de les fotografies, els vídeos i les il·lustracions, expressió textual de la marca, to i estil de comunicació o estil del llenguatge gràfic en entorns digitals entre moltes altres qüestions. En resum, el manual ha de normalitzar qualsevol element de la identitat que estigui en contacte amb els seus públics, empleats o inversors. I, en ser una eina creada ad hoc per a cada marca, el contingut del manual s'adapta en funció de les necessitats de la companyia.

A qui es dirigeix?

El manual d'identitat visual es dirigeix a tots els professionals encarregats d'articular, gestionar i aplicar la identitat corporativa d'una empresa. Independentment de l'àmbit del professional, aquest document ha de ser la seva referència perquè solament així, l'aplicació de la identitat visual corporativa serà congruent en tots els formats.

També es recomana que tots els empleats d'una companyia tinguin lliure accés al manual perquè, una presentació comercial senzilla i una campanya publicitària global suposen un impacte de marca amb la mateixa transcendència.

Quina vigència té aquest document?

Les marques són ens vius que han d'acceptar la seva necessitat de créixer i adaptar-se als canvis del seu entorn per aconseguir l'èxit. Per això, el seu manual d'identitat visual també ha de créixer al costat de la marca i, per aquest motiu, la seva revisió periòdica és fonamental.

En la gestió de la identitat corporativa d'una empresa la creativitat i la innovació són valors desitjables. Qualsevol nova aplicació d'una marca ha de ser registrada, acotada i normalitzada en el seu manual d'identitat visual sense excusa.

Per a companyies grans i, per petites també?

Per norma, tota marca –des d'una startup fins a una gran companyia– ha de cuidar i respectar la seva identitat visual corporativa. Un error en aquest sentit provoca infidelitat dels seus públics i missatges confusos que desdibuixen la filosofia de la companyia. I, ja que aquesta norma és universal, és important que totes les corporacions, sense importar la seva grandària o el seu àmbit d'actuació, la compleixin.