Packaging

aranda

Com dissenyar el packaging per a un producte

Quina relació hi ha entre el packaging i la decisió de compra? Com destacar el teu producte en un lineal? Com ajuda el packaging a vendre un producte?

El packaging serà l'únic interlocutor que el consumidor tindrà amb el nostre producte en el punt de venda, i és determinant, ja que la majoria de compres es decideixen en aquest moment. El packaging, implica un procés de disseny, avaluació i producció.

El procés de treball que duem a terme a Aranda, part de la recerca de mercats i competència, per arribar a la fase creativa amb informació objectiva sobre què i com hem de comunicar. Treballem amb codis que són coneguts pel consumidor, per desenvolupar creativitats que comuniquin de forma intuïtiva els valors de la teva marca.

aranda

¿Què és el packaging?

El packaging té com a objectiu primari protegir els productes per poder-los distribuir, emmagatzemar i vendre. La funció essencial és la de preservar el producte durant el seu transport i emmagatzematge, fins a arribar al consumidor final, per la qual cosa és necessari tenir en compte factors tècnics en el seu disseny. Però un entorn ultra-competitiu com és la venda física (o la digital) utilitzem el disseny de packaging per oferir la informació del producte i explicar al nostre consumidor què fa rellevant al nostre producte. És un element de comunicació.

Per a què serveix?

El packaging s'ha convertit en una eina fonamental de promoció i atracció des que existeixen els supermercats, possiblement l'entorn més competitiu que existeix.

Seran les decisions en el procés de disseny les que posicionin al teu producte en el punt de venda. Els materials i la gràfica definiran el seu ús, significaran valors com la qualitat o el preu i ho distingiran enfront de la competència. Tots aquests valors, comunicats de forma correcta al consumidor, li ajuden a formar-se una idea del nostre producte la nostra marca i a prendre una decisió.

Quins tipus hi ha?

Packaging primari: són aquells que tenen contacte directe amb el producte, com les ampolles de vi.

Packaging secundari: és la que embolica al packaging primari, per exemple, per agrupar un conjunt d'unitats de venda o distribució. Seria el cas de les caixes de productes farmacèutics.

Packaging terciari: és la que agrupa a un conjunt de caixes per a l'emmagatzematge i el transport. Usualment són caixes de cartró que no estan a la vista del consumidor.

Com ha de ser?

El sector al que vagi dirigit el nostre producte definirà tant factors tècnics com a aspectes de la seva comunicació. El packaging haurà de complir explícitament algunes normes legals, però també haurà de jugar amb les normes implícites de cada indústria, estils de comunicació que s'han establert al llarg del temps i que el consumidor reconeix.

Per tant, com qualsevol altre element de comunicació de la nostra marca, el públic objectiu i el mercat definiran com haurà de ser el disseny del nostre pack.