Quines diferències existeixen entre la Identitat Corporativa i la Imatge Corporativa?

En algunes ocasions els dissenyadors gràfics utilitzem termes que resulten confusos als nostres clients. Confusos perquè són expressions pròpies d’un sector especialitzat i que, més enllà d’un estudi de disseny, una consultora de marca o una agència de publicitat, no es coneixen. Per aquest motiu, avui en el nostre blog, fem un salt en el camí amb el propòsit d’explicar la diferència entre Identitat Corporativa i Imatge Corporativa, dues qüestions que, gairebé sempre, resulten complicades de diferenciar.

Albert Einstein va dir: si no ho pots explicar d’una forma senzilla, no ho has entès bé. I avui a Aranda acceptem el repte perquè sabem que podem explicar-ho bé, amb termes senzills que ajudin a eliminar dubtes.

 

La identitat corporativa és la idea i la imatge corporativa, el llenguatge

La Identitat Corporativa d’una empresa implica tots els detalls que defineixen la seva personalitat, tant en les qüestions intangibles –filosofia, valors, to i estil de comunicació– com en les qüestions tangibles –productes i serveis–. Tot això, el tangible i l’intangible, ha de néixer i créixer sota una mateixa idea o un mateix fil conductor per consolidar una experiència de marca única. Aquest fil conductor és la Identitat Corporativa i els seus màxims exponents són el nom i el logotip.

Però, llavors, què és la Imatge Corporativa? La Imatge Corporativa es refereix exclusivament al llenguatge visual i acota els recursos gràfics de la marca.

Per tant, la Identitat Corporativa és el conjunt d’atributs que s’atorguen a una marca i que ajuden a definir-la i la Imatge Corporativa són exclusivament els detalls visuals que la caracteritzen i que ajuden a diferenciar-la.

imatge corporativa i identitat corporativa Coca-Cola Taste the Feeling

imatge corporativa Coca-Cola Taste the Feeling

Diferencia Identitat corporativa i imatge corporativa Coca-Cola

El posicionament global de Coca-cola és ‘Taste the Feeling’ que els ajuda a expressar la seva filosofia i serveix com a fil conductor de tota la seva Identitat Corporativa

 

La identitat corporativa és el global; la imatge corporativa, és el particular

També podem diferenciar la Identitat Corporativa de la Imatge Corporativa de la següent manera: mentre que la Identitat Corporativa defineix de forma global la personalitat que neix dels valors i de la filosofia d’una companyia, la Imatge Corporativa defineix de forma particular la seva essència visual.

Sembla que també resulta confús quin contingut ha de reflectir el Manual d’Identidad Corporativa d’una companyia. Probablement aquest dubte deriva de la confusió entre els termes Identitat Corporativa i Imatge Corporativa que avui estem explicant. Doncs bé, quan una companyia encarrega el seu Manual d’Identitat Corporativa el que necessita és condensar en un únic document l’essència de la seva marca des de dos punts de vista: l’estratègic i el visual. De la suma dels dos neix la personalitat i el caràcter propi de cada marca, és a dir, els aspectes vitals que li permet diferenciar-se de la seva competència i destacar en el seu sector.

Coca-Cola identitat corporativa

Els recursos gràfics de Coca-cola es resumeixen en el seu logotip, el seu estil fotogràfic i els seus envasos, màxims exponents de la seva Identitat

 

D’una banda, en el Manual d’Identitat Corporativa es resumeix l’estratègia de l’empresa, explicant el seu posicionament, la seva arquitectura de marca, la seva missió, els seus valors, el seu to i el seu estil de comunicació o altres aspectes que facin representativa a aquesta marca com, per exemple, la seva Responsabilitat Social Corporativa. Un bon exemple d’aquest últim punt és Apple que publica a la seva web els seus assoliments en RSC perquè és un aspecte fonamental de la seva personalitat. I, d’altra banda, en el Manual d’Identitat Corporativa s’acoten les qüestions pròpies de la Imatge Corporativa explicant el seu logotip i les seves versions, les tipografies i els colors que es permeten usar, l’estil fotogràfic o d’il·lustració i qualsevol altre recurs gràfic propi. En moltes ocasions, i cada vegada més, les companyies publiquen les guidelines de la seva Imatge Corporativa per explicar a tots, de forma àgil i senzilla, les normes bàsiques per implementar la seva identitat visual. Entre molts altres, un bon exemple en aquest sentit és Dropbox.

 

Conclusions

Quan una companyia necessita una Identitat Corporativa, necessita un treball global i un pensament de 360º que abasti tots els aspectes que formen part de l’essència de la marca. No obstant això, quan el que es necessita és definir una Imatge Corporativa, es requereix un treball específic i molt concret per dissenyar i normalitzar uns recursos gràfics propis que ajudin a representar, articular i expressar els valors de l’empresa.

A Aranda, estem convençuts que és important diferenciar tots dos termes. Perquè d’aquesta manera les companyies –sense importar si són grans, mitjanes o petites–, poden aclarir les seves necessitats la qual cosa els ajuda a definir els seus objectius, a créixer estratègicament i a crear eines de comunicació útils per generar una comunicació fluïda amb tots els seus públics.