Disseny

Som un equip de disseny integral

Per què el disseny és una eina útil? Quin és el seu límit? El treball d'un estudi de disseny gràfic és accessible per a tots?, també per a mi?

El disseny és una disciplina que permet fer reals les idees des de la creativitat, el coneixement i l'experiència. La seva capacitat resolutiva i adaptativa a les necessitats de les empreses, grans o petites, és natural perquè el disseny és una especialitat dinàmica i proactiva.

El potencial del disseny és difícil de mesurar. Si alguna cosa es pot pensar, existeix una especialitat del disseny que pugui donar-li vida. Si alguna cosa es pot millorar, una altra especialitat del disseny pot optimitzar-ho. I, si es necessita alguna cosa, una altra especialitat diferent pot buscar-ho, trobar-ho o crear-ho. Per tot això, el disseny professional no té moltes limitacions ja que el límit és la creativitat.

Els estudis de disseny gràfic desenvolupen allò referent a lesidentitats corporatives el que, en si mateix, representa un treball global que es desenvolupa des dels següents àmbits:

Introducció a la Identitat Visual

Avui dia el factor visual és molt important perquè ens sedueix allò atractiu, diferent, poc comú, especial i en definitiva, allò que té un bon disseny. Per això, la identitat visual d'una companyia és un pilar fonamental. Amb ella, una marca guanya eines de comunicació, personalitat, diferenciació i solvència.

La identitat visual és la targeta de presentació d'una marca. Està formada pel conjunt de recursos gràfics que acompanyen al logotip que, en general, són els colors, les tipografies, les imatges, vídeos i il·lustracions i qualsevol altre element gràfic propi. Per gestionar i modular tots aquests recursos és fonamental el treball d'un estudi de disseny gràfic que comprengui la magnitud i importància de cadascun d'ells i els articuli units per desenvolupar la identitat de les corporacions.

Introducció a la Identitat Verbal

En paral·lel a la identitat visual les marques han de definir la seva identitat verbal, és a dir, fitar què diuen i com ho diuen. Perquè, quan una companyia defineix la seva identitat verbal, afegeix un tret més a la seva personalitat i, el més important, llança missatges unívocs als seus públics.

La identitat verbal d'una empresa està formada per la veu –que defineix i acota la personalitat de les seves marques, productes i serveis–, el to –que modula la veu i li dóna un caràcter propi– i l'estil –que defineix els missatges que arriben als seus públics–. Per al treball dels estudis de disseny gràfic el conjunt de tots aquests elements té una mateixa finalitat: aportar coherència a una companyia que, amb el pas del temps, serà el que els diferenciï de la seva competència i els aporti valors intransferibles.

Introducció a la identitat auditiva

El nostre dia a dia transcorre en entorns amb múltiples estímuls. Són estímuls de tot tipus que els nostres sentits perceben en major o menor mesura. Alguns resulten imperceptibles però, els que atreuen la nostra atenció, tenen capacitat evocadora i desperten emocions.

Un dels sentits que moltes vegades és desatès per les marques és el de l'oïda encara que el sonor també té capacitat de comunicació. Per tant, una de les qüestions a la qual poden atendre les companyies és a la seva identitat auditiva. En els estudis de disseny es treballa aquesta especialitat del branding amb col·laboradors experts que creen melodies i jingles per a les marques i que, com no pot ser d'una altra manera, s'inspiren en els valors de la companyia buscant representar l'essència de la seva identitat de forma auditiva.

A més, la identitat auditiva també aprofundeix en quin tipus de veus han d'acompanyar a una marca: pot ser una veu femenina o masculina, jove o adulta, amb caràcter divertit o seriós i fins i tot individual o coral per al·ludir a la diversitat.

Introducció al Packaging

És l'especialitat del disseny que treballa en tot el relatiu als envasos i els contenidors dels productes. Igual que qualsevol altra aplicació de marca, el packaging ha de reflectir el disseny corporatiu i, al mateix temps, ha de ser una peça amb especial visibilitat perquè el seu disseny influeix en la decisió de compra.

La massificació de productes, tant en entorns comercials online com en punts de venda tradicionals, implica saturació d'informació i confusió els consumidors. Per això, perquè un producte destaqui enfront de la resta ha de tenir un disseny reflexionat, original i cridaner. Però aquesta especialitat dels estudis de disseny no només implica treball creatiu perquè, perquè un envàs arriba al punt de venda, necessita complir les normatives comercials nacionals, europees i internacionals de manera que el dissenyador de packaging també és un expert en aquestes qüestions.