El manual d’identitat corporativa és una eina bàsica per a qualsevol companyia que hagi aprofundit en la seva marca i en la seva identitat visual. I ho és perquè resumeix tots els seus recursos d’una marca, gràfics o no, així com les seves normatives d’ús.

Un manual ha de ser un format obert, que pugui actualitzar-se amb facilitat i assumir amb agilitat qualsevol canvi de la companyia tal com UBER ha fet després del redisseny que ha sofert. També ha de ser un document amb una clara funció didàctica que expliqui a les persones encarregades d’interpretar i implementar una marca, com fer-ho. El seu objectiu és aconseguir una comunicació fluïda i unidireccional per evitar missatges contradictoris o incoherents. En definitiva, un manual és una fita significativa en qualsevol identitat corporativa i per això avui, en el nostre blog, volem aprofundir en aquesta eina bàsica.

Per què necessitem els manuals d’identitat corporativa?

Els necessitem perquè cada companyia té una filosofia pròpia i un llenguatge concret. Ambdues coses s’han d’explicar perquè així, s’entengui d’on neix la marca (la seva estratègia i els seus valors), a qui es dirigeix (els seus públics) i com parla (el seu llenguatge visual i el seu to i estil de comunicació). Sense un manual d’identitat corporativa aquestes qüestions fonamentals no es coneixerien, la qual cosa provocaria que una marca fos malinterpretada o, pitjor encara, que tingués una trajectòria erràtica. El motiu és que un manual dóna a conèixer l’essència de la marca però també, és el document on s’estandarditza l’ús dels seus elements i recursos.

Manual d'identitat corporativa Lloyd's

Els manuals d’identitat corporativa són fonamentals per articular la comunicació de qualsevol marca i per això, cada companyia ha d’adaptar els seus continguts tal com fa Lloyd’s en les seves Brand Guidelines

En contra del que es pensa, els dissenyadors creiem que els manuals d’identitat corporativa han de ser documents de lliure accés. D’aquesta manera, en estar disponibles per a tots, s’eviten aplicacions inadequades o usos erronis. Grans companyies de diferents sectors faciliten l’accés a aquest tipus d’informació com fa la prestigiosa Universitat de Yale.

Com ha de ser un Manual d’identitat corporativa?

És impossible establir com han de ser un manual d’identitat corporativa perquè cada corporació té unes necessitats concretes. El que sí és possible acotar són els continguts mínims d’aquest document que, a grans trets, ha de resumir l’estratègia de marca, els seus valors, les versions del seu logotip i del seu símbol, els recursos gràfics de la identitat visual, la seva paleta de color, la seva tipografia i les normes d’aplicació de cadascun d’aquests recursos. Finalment, és important que un manual bàsic expliqui l’expressió textual de la marca perquè, en tots els llocs en els quals la marca apareix escrita, tingui la mateixa gràfica.

manual identitat corporativa mailchimp

El manual d’identitat de MailChimp ens ajuda a identificar el seu estil gràfic actual d’una forma senzilla

Un model de manual d’identitat visual més complet recull també normatives d’aplicació de la marca en senyalització interna i externa, acotació de tots els elements decoratius que apareixen en retail o a les seus corporatives, estil de les fotografies, els vídeos i les il·lustracions, uniformes i aplicacions comunes com papereria corporativa, documents i presentacions, disseny de stands, packaging o qualsevol altra aplicació que sigui representativa de cada companyia. En resum, el manual ha de normalitzar qualsevol element de la identitat que estigui en contacte amb els públics de la marca o amb els empleats o inversors.

Les nostres conclusions sobre els manuals d’identitat corporativa

Tots els projectes d’identitat corporativa culminen amb la creació d’un manual perquè només d’aquesta manera s’assegura que el recorregut de la marca serà l’adequat. Al llarg de l’àmplia història del branding els manuals han variat poc en el seu contingut ja que són documents que recullen, resumeixen i expliquen on s’aplica la marca i com s’expressa. El que sí ha canviat és el seu format perquè fins fa relativament poc, els manuals eren formats físics, però en l’actualitat tots ells –o una gran majoria– són digitals, amb la qual cosa agilita el procés d’actualització.

Manual d'identitat corporativa NASA

Aquest manual d’identitat corporativa de NASA va ser realitzat en la dècada dels 70 i en ell s’expliquen amb detall totes les aplicacions de la marca incloent, com no, l’aplicació en naus espacials i satèl·lits. En l’actualitat NASA té un manual renovat al que podem accedir des de la seva web.

 

20 exemples de manuals d’identitat visual corporativa:

Per acabar hem fet una recopilació de 20 manuals d’identitat corporativa que et poden servir com a documentació i referència.