ABANCA

Artfinalització i adaptacions


Especialització en adaptacions?

La nostra relació amb ABANCA comença immediatament després del llançament de la nova marca i continuem remant junts. Després de millorar la implementació de la gràfica exterior en les oficines, el pas natural va ser, artfinalitzar de forma integral les seves campanyes de comunicació.

Adaptació integral?

Treballem de forma conjunta sent el pas intermedi entre l’agència creativa i l’agència de mitjans. Optimitzant un procés per integrar de forma eficient les seves campanyes en les seves més de 700 oficines, en 3 idiomes i en desenes de mitjans on i off-line. Publicitat exterior, premsa, mitjans on-line, xarxa de caixers, vinils per a oficines, cartelleria interior, display, fullets, marxandatge, papereria, señalética… Treballem de forma integral per implementar el seu missatge de manera òptima.

I també creativitat?

Després de verificar el nostre mètode de treball, hem realitzat per ABANCA accions de comunicació internes i externes. Així com el disseny d’elements de comunicació i corporatius de tot tipus. L’últim projecte en el qual estem treballant és el redisseny de la línia completa de les seves targetes de crèdit i dèbit que veurà la llum molt ràpid.


Diario ABANCA Artefinalizacion

mupy
Valla ABANCA Artefinalizacion

Newspaper ABANCA Artefinalizacion_

Mupi ABANCA Artefinalizacion_
Folleto ABANCA_Artefinalizacion

Diseño de gráfica para cajeros automáticos

Diseño rotulación de autobus
Oficina ABANCA Artefinalizacion

Corporeo ABANCA Artefinalizacion

Adaptaciones para prensa

Diseño Moleskine Para Abanca
diseño Folleto Abanca cerrado

Diseño de folleto Abanca

ABANCA

Arte-finalización y adaptaciones


¿Especialización en adaptaciones?

Nuestra relación con ABANCA empieza inmediatamente después del lanzamiento de la nueva marca y continuamos remando juntos. Después de mejorar la implementación de la gráfica exterior en las oficinas, el paso natural fue, arte-finalizar de forma integral sus campañas de comunicación.

¿Adaptación integral?

Trabajamos de forma conjunta siendo el paso intermedio entre la agencia creativa y la agencia de medios. Optimizando un proceso para integrar de forma eficiente sus campañas en sus más de 700 oficinas, en 3 idiomas y en decenas de medios on y off-line. Publicidad exterior, prensa, medios on-line, red de cajeros, vinilos para oficinas, cartelería interior, display, folletos, merchandising, papelería, señalética… Trabajamos de forma integral para implementar su mensaje de manera óptima.

¿Y también creatividad?

Después de verificar nuestro método de trabajo, hemos realizado para ABANCA acciones de comunicación internas y externas. Así como el diseño de elementos de comunicación y corporativos de todo tipo. El último proyecto en el que estamos trabajando es el rediseño de la línea completa de sus tarjetas de crédito y débito que verá la luz muy pronto.


Diario ABANCA Artefinalizacion

mupy
Valla ABANCA Artefinalizacion

Newspaper ABANCA Artefinalizacion_

Mupi ABANCA Artefinalizacion_
Folleto ABANCA_Artefinalizacion

Diseño de gráfica para cajeros automáticos

Diseño rotulación de autobus
Oficina ABANCA Artefinalizacion

Corporeo ABANCA Artefinalizacion

Adaptaciones para prensa

Diseño Moleskine Para Abanca
diseño Folleto Abanca cerrado

Diseño de folleto Abanca